Pracownicy Katedry Edukacji i Animacji Kultury Muzycznej

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Katedra Edukacji i Animacji Kultury Muzycznej,
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 34 19 273